Chateau Selešťany

Čerešnovica Marhuľovica Hruškovica

Čerešnovica

pravý ovocný destilát z čerešne vtáčej

Marhuľovica

pravý ovocný destilát z marhule obyčajnej

Hruškovica

pravý ovocný destilát z divej hrušky

Detail

Chateau Selešťany

Unikátne stopercentné ovocné destiláty sú skvostom gastronómie, či už ako aperitív, alebo digestívum po dobrom jedle. Slovenská produkcia pravých páleniek, kultúra ich konzumácie, ale aj správna osveta okolo nich výrazne zaostáva oproti mnohým iným krajinám, kde sa pravé destiláty postupne prepracovali medzi kultové nápoje a  úmerne tomu sa im venuje aj primeraná pozornosť. Kým vo vinárstve sa nám podarilo okolitý svet dobehnúť a držať s ním krok, tak v destilátoch ideme vpred len slepačími krokmi, a to napriek tomu, že pár nadšencov sa to s vypätím všetkých síl, hlavne v posledných rokoch, snaží zmeniť k lepšiemu. Medzi nich možno zaradiť aj nášho priateľa Gaba Karlina, ktorý sa síce s istým oneskorením vzhľadom na svoj vek, ale o to vehementnejšie, pustil dobehnúť zameškané a osobne prispieť k pozitívnym zmenám na poli výroby pravých slovenských destilátov, keď vlani v Chateau Selešťany spustil výrobu pravých destilátov v ovocnom liehovare a pestovateľskej pálenici. Kolekcia predstavených destilátov pochádza práve z tejto produkcie. Verím, že tieto produkty nájdu svojich zákazníkov a súčasne budú inšpiráciou pre ďalších výrobcov ísť cestou kvality a inovácie.

podpis

Doc. Ing. Peter MIHÓK, CSc.
predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
predseda Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory